ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ
TROSKA O ŚRODOWISKO NA KAŻDYMPOZIOMIE INWESTYCJI


Jako CPI Property Group podjęliśmy zobowiązanie przestrzegania najwyższych standardów w kwestiach zrównoważonego rozwoju, gdzie podstawą jest troska o środowisko naturalne oraz harmonijny rozwój kapitału społecznego, którego wartość opiera się na wzajemnym budowaniu relacji oraz zaufaniu.

Z perspektywy budowania więzi społecznych stale podnosimy jakość naszych inwestycji jako miejsc ekologicznie przyjaznych i szanujących potrzeby ich użytkowników. Wprowadzane rozwiązania modernizacyjne oraz infrastrukturalne wpisują się w potrzeby długofalowych, ekonomicznych rozwiązań dla najemców oraz pozytywnie wpływają na komfort pracy.

Naszą naczelną zasadą jest przestrzeganie wypracowanych przez lata najwyższych norm etycznych i regulacji biznesowych, a w naszych inwestycjach – dążenie do implementacji proekologicznych rozwiązań m.in. minimalizowania emisji dwutlenku węgla, energooszczędności czy pozyskiwania zasobów wody ze źródeł odnawialnych. Wszędzie tam, gdzie to możliwe dążymy do uzyskania zielonej certyfikacji LEED / BREEAM.

Polityka CPI Property Group

do pobrania